bắn cá long vương download

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

ค่าใช้จ่าย “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ” ถือเป็นหนึ่งในภาระที่หลายครอบครัวต้องแบกรับ หากคนในครอบครัวหรือญาติเป็นผู้ที่มีภาวะติดเตียง รวมถึงมีปัญหาในการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วย เนื่องจากเป็นของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันทุกวัน วันละหลายชิ้น และมีราคาสูงหากเทียบกับสัดส่วนรายได้ของบางครอบครัว  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้บรรจุ “ผ้าอ้อมและแผ่นรองซับ” เป็นสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) โดยให้ดำเนินการผ่าน “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น” (กปท.) ที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถจัดส่งผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับ ไม่เกิน 3 ชิ้น/คน/วัน ให้กับผู้ที่มีความต้องการในพื้นที่ของตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวผู้ป่วย และลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงการดูแลของผู้ป่วยให้กับทุกสิทธิการรักษา
live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á