bắn cá long vương download

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปสช. ชูผลงานบริการแว่นตาเด็ก เขต 13 กทม. ทะลุเป้า หลังจับมือ กทม. ปี 2566 รุกโครงการ “เด็ก กทม.สายตาดี” ตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนใน รร. ทั่วกรุงเทพฯ 647 แห่ง เกือบ 4 แสนคน ดูแลเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตาได้รับแว่นตาภายใต้สิทธิประโยชน์กองทุนบัตรทองกว่า 3.6 หมื่นคน เพิ่มคุณภาพชีวิต แก้ไขสาตาผิดปกติให้กลับมามองเห็นชัดเจน ถอดบทเรียนความสำเร็จ ผลจากการนโยบายทีผลักดัน การผนึกความร่วมมือและแผนขับเคลื่อนที่ชัดเจน


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง ให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของเด็กไทยในทุกด้าน รวมถึงการมองเห็น ซึ่งที่ผ่านมามีเด็กไทยที่อยู่ในวัยเรียนจำนวนไม่น้อยที่มีภาวะบกพร่องในด้านสายตาและไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น สปสช. จึงได้จัดสิทธิประโยชน์ “บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ” ภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พร้อมสนับสนุนให้มีการจัดบริการตรวจคัดกรองสายตาเชิงรุกให้กับเด็กที่อยู่ในวัยเรียนทั่วประเทศ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) และเด็กอนุบาลปีที่ 1-3 เด็กนักเรียน ป.2 - ป.6 กรณีที่ครูสงสัยว่าเด็กมีภาวะสายตาที่ผิดปกติ เพื่อรับแว่นตาในการแก้ไขปัญหาสายตาให้การมองเห็นเป็นปกติ โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงเรียนทั่วประเทศ

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

ทั้งนี้ จากการดำเนินการสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้ ในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนเด็กนักเรียนทั่วประเทศได้รับแว่นตาเพื่อแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมาก โดยมีเด็กนักเรียนได้รับแว่นตาจำนวน 46,950 คน จากเป้าหมายที่ สปสช. กำหนดไว้ที่จำนวน 10,140 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 463.02 โดยในจำนวนนี้มีเด็กที่ต้องได้รับเลนส์สายตาที่ตัดเป็นพิเศษจำนวน 2,521 คน หรือร้อยละ 5.37 คน นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ดี เมื่อดูข้อมูลบริการทั้ง 13 เขตพื้นที่ ในพื้นที่เขต 13 กรุงเทพมหานคร ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ซึ่งมีการให้บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติมากที่สุด แต่ยังมีผลงานที่เกินจากเป้าหมายบริการที่ตั้งไว้อย่างมาก โดยสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อคัดกรองสายตาในโรงเรียนได้ถึง 647 แห่ง จำนวนนักเรียน 392,087 คน ในจำนวนนี้พบเด็กที่มีความเสี่ยงสายตาจำนวน 49,850 คน หรือร้อยละ 12.71 และในจำนวนนี้มีนักเรียนที่ได้รับแว่นตาจำนวน 36,311 คน หรือร้อยละ 72.84 ซึ่งเกินจากเป้าหมายจำนวนนักเรียนที่รับแว่นตาซึ่งกำหนดไว้ที่จำนวน 698 คน โดยใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 31,756,600 บาท

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

“ผลการดำเนินการสิทธิประโยชน์บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติในพื้นที่ กทม. เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง นั่นหมายถึงมีเด็กๆ ได้รับการดูแลสายตาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งในเด็กที่มีปัญหาสายตาก็ได้รับการแก้ไขให้กลับมามองเห็นที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนและการพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป อย่างไรก็ตามจากผลสำเร็จนี้ ได้ให้ทาง สปสช. เขต 13 กทม. ดำเนินการถอดบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป "ผู้ปกครองท่านใดที่ไม่แน่ใจว่าลูกหลานตนเองได้รับการคัดกรองสายตาแล้วหรือไม่ เบื้องต้นขอให้สอบถามทางโรงเรียนที่บุตรหลานท่านเรียนอยู่ก่อน  และหากยังไม่ได้รับบริการ หรือมีข้อสงสัยใดเพิ่มเติม สามารถสอบถามสายด่วน สปสช. 1330 ได้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

ด้าน ทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เดิมทีในปีงบประมาณ 2565 เขต 13 กทม. มีเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติได้รับบริการแว่นตาเพียงคนเดียว จากอุปสรรคทั้งการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร หน่วยบริการไม่สนใจเข้าร่วมให้บริการเนื่องมาจากค่าตอบแทนบริการแว่นตาที่ไม่จูงใจ ทำให้มีเด็กที่ผ่านการคัดกรองสายตาและรับบริการตัดแว่นตาประมาณ 36,311 คน

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

ดังนั้น สปสช. จึงได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร ทั้งสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักการศึกษา เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและร่วมจัดทำโครงการ “เด็ก กทม.สายตาดี” เพื่อรุกคัดกรองสายตาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. จำนวน 431 แห่ง นอกจากได้กำหนดให้เป็นนโยบายของ กทม. แล้ว ยังเป็นหนึ่งในข้อเสนอการขับเคลื่อน EfficienceArea Manager ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ตั้งเป้าหมายให้เด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตาได้รับแว่นตาครบทุกโรงเรียน พร้อมได้วางแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม อาทิ เพิ่มรายการบริการตรวจวินิจฉัยค่าสายตาเพื่อบริการแว่นตาเด็กที่สายตาผิดปกติเด็กกลุ่มเสี่ยง ในรายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จ่ายผลงานตามการให้บริการ กทม. (PP FS BKK) โดยกำหนดอัตราชดเชยบริการตรวจวินิจฉัยค่าสายตา 200 บาทต่อคน, ออกแบบรูปแบบบริการแบบเชิงรุกที่โรงเรียนและจัดระบบบริการตั้งแต่ คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย ตัดแว่น และรับส่งต่อกรณีสายตาผิดปกติที่ต้องได้รับการรักษา, ดึงหน่วยบริการภาคเอกชนที่มีศักยภาพมาร่วมจัดบริการเชิงรุก และวาระบบสนับสนุนข้อมูลเด็กนักเรียนที่มีผลคัดกรองสายตาผิดปกติให้กับหน่วยบริการแว่นตา เป็นต้น นอกจากนี้ยังหารือร่วมกับ Service Plan กระทรวงสาธารณสุข ดึงโรงพยาบาลในสังกัดร่วมให้บริการเชิงรุก

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

“ปัจจัยความสำเร็จเกิดจากนโยบายที่จริงจังของ กทม. และการผนึกกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กทม. สำนักการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข หน่วยบริการภาครัฐและเอกชน ทำให้บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ ของเขต 13 กทม. ทะลุเป้าหมาย ซึ่งสิ่งที่ได้มาไม่ใช่ผลสำเร็จที่บรรลุเป้าหมาย แต่คือคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ในพื้นที่ กทม. ที่เพิ่มขึ้น จากสายตาที่ได้รับการแก้ไขและกลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจน” ผอ.สปสช. เขต 13 กทม. กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.สายด่วน สปสช. 1330
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก

live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á