bắn cá long vương download

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ส่งหนังสือบันทึกข้อความถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 – 12 แจ้งมติ อ.ก.พ.สธ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2567 ในการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของหน่วยงานจำนวน 361 ตำแหน่ง 


นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อำนวยการกองบริการทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) และเลขานุการ อ.ก.พ.สธ. ลงนามในหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง “การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง” ลงวันที่ 29 ม.ค. 2567 ถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 – 12 เพื่อแจ้งมติการประชุม อ.ก.พ.สธ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2567 ในการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของหน่วยงาน จำนวน 361 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ แบ่งเป็นกรณีต่างๆ ได้ดังนี้ 1. ปรับลดระดับตำแหน่งต่ำลง 1 ระดับ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ตำแหน่ง 2. เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน จำนวน 241 ตำแหน่ง 3. เปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 26 ตำแหน่ง (อัตรามีคนครอง) และ 4. ปรับปรุงชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน จำนวน 93 ตำแหน่ง สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ สป.สธ. กำหนด โดยไม่ก่อนวันที่ อ.ก.พ.สธ. มีมติอนุมัติให้ปรับปรุง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ :
live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á