bắn cá long vương download

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘กรมการแพทย์’ เผย ความก้าวหน้า ‘รพ.กทม. 50 เขต 50 รพ.’ รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) รองรับผู้ป่วยเขตดอนเมือง


นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามนโยบาย สธ. ในเรื่อง โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร (กทม.) 50 เขต 50 โรงพยาบาล และปริมณฑล ที่โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อเร็วๆ นี้ ขอชื่นชมการดำเนินการในการดูแลผู้ป่วยเขตพื้นที่ กทม. ตามนโยบาย โดยเฉพาะการรองรับผู้ป่วยในเขตพื้นที่ดอนเมือง มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมกรมการแพทย์ ของโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) 

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการผู้ป่วย จำนวน 84 เตียง ทำให้สามารถเพิ่มอัตราเตียงรองรับผู้ป่วยพื้นที่เขตดอนเมือง จากเดิม 0.78 เตียง/1,000 ประชากร เป็น 1.62 เตียง/1,000 ประชากร รองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งประชาชนยังสามารถเข้ารับบริการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ง่ายมากขึ้น  ส่งผลให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่อีกด้วย

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ สธ. กล่าวว่า โครงสร้างของระบบสุขภาพ กทม. มีประชากรในระบบสุขภาพ 3 กองทุน 7.7 ล้านคน มีประชากรแฝง 2.5 ล้านคน มีเตียงภาครัฐและเอกชน จำนวน 30,200 เตียง คิดเป็น 3.95 เตียง/1,000 ประชากร และในพื้นที่เขตดอนเมืองเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นแต่อัตราเตียงผู้ป่วยอยู่ที่ 0.78 เตียง/1,000 ประชากร 

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

ฉะนั้นจึงอาจทำให้ไม่เพียงพอต่อประชาชนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ กรมการแพทย์จึงได้ดำเนินการขยายการรองรับผู้ป่วยโดยมอบให้โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เข้ามามีบทบาทในการแบ่งเบาภารกิจในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่โดยรอบ จ.ปทุมธานี และพื้นที่ กทม. ตอนเหนือ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ดอนเมืองที่เป็นพื้นที่ติดต่อกัน

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

ด้าน นพ.ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 2  เปิดเผยว่า โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ได้เปิดให้บริการหอผู้ป่วยในจำนวน 84 เตียง แผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมการติดต่อประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วย พื้นที่ กทม. ตอนเหนือกับโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) และโรงพยาบาลอื่นๆ ในอนาคต 

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนการพัฒนาโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ในระยะสั้น (2567-2570) โดยการขยายหอผู้ป่วยใน เพิ่มเป็น 5 หอผู้ป่วย ให้รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 120 เตียง เพิ่มเตียง ICU จำนวน 6 เตียง ห้องผ่าตัด 6 เตียง รองรับบริการตลอด 24 ชั่วโมง และขยายแผนกผู้ป่วยนอก  จากเดิม 9 ห้องตรวจ เป็น 12 ห้องตรวจ ซึ่งการดำเนินงานตามแผนนี้จะต้องมีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน อาทิ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  วิสัญญีแพทย์  รังสีแพทย์  เวชศาสตร์ฟื้นฟู  สูตินรีแพทย์ และจักษุแพทย์ เป็นต้น เพื่อรองรับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á